⌂ Home > Pinta Planner

Pinta Planner Schemaläggning på Svenska


Veckobaserad

Välj veckodag med måndagar , tisdagar , onsdagar , torsdagar , fredagar , lördagar , söndagar , vardagar , helgdagar , dagligen eller varje dag .
Obs: bestämd form pluralis.

alternativt, med mån , tis , ons , tor , fre , lör , sön — om du angett vecka , veckor eller W01 till W53 .

'varje vecka' är default, såvida man inte specificerar:

Månadsbaserad

Antingen specificerar man datum: 1:a till 31:a , alternativt dag som prefix + suffix:

Ange prefixet som första , andra , tredje , fjärde , näst sista eller sista .

Suffixet är dagen , såvida man inte specificerar: mån (dag), tis (dag), ons (dag), tor (sdag), fre (dag), lör (dag), sön (dag), vardag eller helgdag .
Obs: singularis.

Månaderna anges (absolut) med: varje månad , månadsvis , jämn(a) månad(er) , ojämn(a) månad(er) , udda månad(er) , jan (uari) till dec (ember), kvartal (opt från jan till mar), tertial (opt från jan till apr), halvår (svis) (opt från jan till jun).

Tillbaka